Regulamin porządkowy apartamentów Nowotarska24.com

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00 dnia następnego. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres umówiony, Najemca powinien zgłosić w dniu poprzedzającym koniec terminu najmu; Wynajmujący uwzględni je w miarę posiadanych możliwości.
 2. Aby dokonać rezerwacji należy podać termin pobytu /data przyjazdu i wyjazdu/wskazany apartament, dane kontaktowe oraz ilość osób w apartamencie oraz wpłacić zadatek w kwocie 30 % należnej opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, przelewem na rachunek bankowy i 14 dni przed przyjazdem pozostałą kwotę bądź indywidualnie uzgodnić inne terminy wpłat. Kwota zadatku i numer rachunku bankowego zostaną podane w odpowiedzi na maila lub telefonicznie. Najemca zobowiązany jest potwierdzić swój przyjazd i podać przybliżoną godzinę odbioru kluczy. W przypadku braku potwierdzenia przyjazdu na dzień przed początkiem pobytu, rezerwacja może zostać anulowana. W przypadku anulacji przyjazdu zadatek nie podlega zwrotowi. Na miejscu pobierana jest kaucja w wysokości 300zł. Kaucja jest zwracana po sprawdzeniu apartamentu pod kątem zniszczeń i kradzieży.
 3. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać apartamentu osobom trzecim; apartament nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną w rezerwacji.
 4. Najemca zobowiązany jest do powiadomienia Wynajmującego najpóźniej 2 godziny wcześniej, o planowanym terminie opuszczenia apartamentu i oddania kluczy.
 5. W wyposażeniu apartamentu znajduje się pościel w ilości jedna zmiana na 1 tydzień oraz komplet ręczników dla każdej z osób (dostępne tylko w sezonie). Apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Najemcy, dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50 złotych.
 6. W przypadku wystąpienia szkody, Najemca powinien zawiadomić o niej Wynajmującego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.
 8. Dla każdego apartamentu przysługuje jedno miejsce parkingowe na terenie obiektu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy.
 9. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych. Nie dotyczy to ładowarek do telefonów komórkowych, suszarek do włosów, maszynek do golenia oraz urządzeń komputerowych.
 10. W Apartamencie w godzinach 22.00–6.00 obowiązuje cisza nocna.
 11. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. W każdym z apartamentów zainstalowane są czujki przeciwpożarowe, które uruchamiają alarm dźwiękowy zawsze w przypadku wykrycia zagrożenia (dymu). Palenie papierosów jest dopuszczalne jedynie na balkonach.
 12. W apartamentach dopuszcza się pobyt zwierząt po uiszczeniu opłaty 30zł/doba, chyba że wynajmujący nie wyrazi na to zgody. Właściciel psa na terenie kompleksu i na zewnątrz zobowiązany jest do prowadzenia go na smyczy oraz do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez czworonoga. Właściciel psa odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez psa. Właściciel psa zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego pies nie zachowywał się głośno w pomieszczeniach kompleksu oraz aby nie zakłócał wypoczynku innych gości.
 13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo wartościowych przedmiotów należących do przebywających w apartamentach Gości.
 14. Apartament powinien zostać oddany przez Najemców w należytym stanie, porządku i czystości . Przed wyjazdem gość jest zobowiązany umyć i odłożyć na miejsce naczynia kuchenne, których używał, zakręcić krany, zgasić światło, zamknąć okna oraz wyłączyć urządzenia elektryczne, wyrzucić śmieci.